Μερικές φωτογραφίες από το εσωτερικό του χώρου μας....